آموزشگاه عکاسی جهانگیر | کلاس آموزش عکاسی

همه خوش عکس اند

سعید شفیعی

سعید شفیعی
متولد: 1349 – اصفهان
عکاس و مدرس
سوابق تحصيلی:
کاردانی برق قدرت
کارشناسی – هنر عکاسی از دانشکده هنر و معماری
تخصص و تجربه کاری:
عکاس تبلیغات، معماری و صنعتی از سال 1375 تا کنون

ورود به سایت استودیو عکاسی جهانگیر
jpic.ir