آموزشگاه عکاسی جهانگیر | کلاس آموزش عکاسی

همه خوش عکس اند

امير عباس اشرف

● امير عباس اشرف - متولد 1357
الف: تحصيلات:
- اخذ مدرك كارشناسی توليد با گرايش برنامه سازی تلويزيونی از دانشكده صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران.
عنوان پايان نامه ی عملي: مستند «لحظه‌اي بعد» به راهنمايي دكتر احمد ضابطي جهرمی.
- اخذ مدرك كارشناسی ارشد ادبيات نمايشی، دانشگاه آزاداسلامی واحد تهران مرکزي .
ب: تجارب کاری، آموزشي و پژوهشي:
1-فعاليت های دانشجويی درمعاونت پژوهشی دانشكده صدا و سيما.
2-تهيه ی نشريه ی«گستره» در واحد معاونت پژوهشي دانشكده صدا و سيما.
3-همكاري در تهيه ی كتب آموزشي دانشكده ی صدا و سيما در واحد انتشارات دانشكده صدا و سيما.
4-چاپ مقالاتي پيرامون اينترنت و موضوعات مربوط به هنر در اينترنت در چندين شماره ی نشريه ی «گستره».
5-چاپ چند مقاله با موضوع آشنايی با كارگردانان بزرگ تاريخ سينما در نشريه « قلم» مربوط به روابط عمومي دانشكده صدا و سيما.
6-عضو هيات تحريريه ی نشريه ی روزانه دومين جشنواره ی آثار دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشكده صدا و سيما با عنوان «پيام جشنواره» .
7-تصويربرداری و كارگردانی هنری برنامه ی تلويزيونی «مجله هنري» ، پخش شده در شبكه 4 سيماي جمهوري اسلامي ايران .
8-تدريس مباني تدوين و تصوير برداری در آموزشگاه آزاد سينمايي «آريانا» - شيراز.
9-تدريس مبانی تصويربرداری به مديران روابط عمومي شهرداري شيراز در واحد آموزش شهرداري شيراز.
10-نويسندگي سناريوهای مختلف، جهت ساخت تيزرهای تلويزيوني در دفتر نمايندگي صدا و سيما، مرکز فارس.
11-کارگرداني رپرتاژ – آگهي تلويزيونی- مربوط به تعاوني های توليد فارس .
12- مسئول واحد اخبار تصویری شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی وزارت نفت– (شانا)
13- مدرس دروس تخصصی رشته های کمک کارگردانی و عکاسی و فیلمبرداری، مرکز آموزش شهر(دانشگاه جامع علمی کاربردی).
14- مدیر گروه هنر، مرکز آموزش شهر (دانشگاه جامع علمی کاربردی).
15 -تدريس تدوين و تصوير برداری در آموزشگاه آزاد سينمايي «جهانگیر».
16- کارشناس مرکز هنرهای نمایشی، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی.
17- کارشناس واحد انتشارات- معاونت پژوهشي دانشكده صدا و سيما.

ج: فعاليت هاي كنوني:
-فعاليت در زمينه ی ترجمه ی متون تخصصي مربوط به رشته ی تحصیلی و نيز مطالعاتی درباره ی درام و ادبيات تطبيقی و زمينه های نمايشي.
-تدریس در واحدهای دانشگاه جامع علمی–کاربردی و هنرستان صدا و سیما.
-همکاری با شرکت های فرهنگی در زمينهE – Learning
-کارگردانی، تصویربرداری، تدوین و پخش برنامه های تلویزیونی.
-انجام پروژه های عکاسي خبري.
-نويسندگي مقالات و نقدهای ادبي و هنری((سينما، تئاتر و تلويزيون))، تصحیح متون، ترجمه ی مقالات هنری از زبان انگلیسی به فارسی.

ورود به سایت استودیو عکاسی جهانگیر
jpic.ir