آموزشگاه عکاسی جهانگیر | کلاس آموزش عکاسی

همه خوش عکس اند

عکاسی خبری

فتوژورنالیسم شکلی از روزنامه نگاری است که در آن به جای نوشته ، عکس عهده دار روایت است. سه تعریف رایج درباره فتوژورنالیسم وجود دارد:
هنری است که برای قصه گویی عکاسانه به کار گرفته می شود تا زندگی را مستند کند. پدیده ای جهانی است و به همه مربوط است و از محدودیت های زبانی و فرهنگی عبور می کند.
ژورنالیسمی است که داستانی را از طریق تصاویر بیان می کند. می توان اینطور برداشت نمود که در ذهن غربی ها فتوژورنالیسم تک فریم نیست به همین علت است که همیشه یک فیچر (گزارش تصویری) جداگانه دارند و یک تک فریم در واقع اوج گزارش تصویری است.
شکلی ویژه از ژورنالیسم که تصاویری را خلق می کند تا داستانی خبری را بازگو کند، در حالت عام تر به مباحث بسیار مهم و جدی که عکاسی شده است گفته می شود.
فتوژورنالیسم به عنوان شکل دیگری از عکاسی است که توان روایت اخبار و وقایع را در شکل تصویری دارد و برای بررسی آن می توان موضوعاتی مانند رابطه عکاس و خبرنگار، رویداد و خبر، ارزش های خبری، عناصر خبر، تفاوت عکس خبری نسبت به واقعه و سوژه خبری، وسایل ضروری عکاسی خبری، نقش فلاش در عکاسی خبری، ارسال عکس از محل ماموریت، آشنایی با رپرتاژ و فتورپرتاژ و نمونه رپرتاژها، ویرایش عکس، شرح عکس نویسی، خبرهای ناگهانی، عکس گیرا، پرتره خبری، داستان تصویری، قانون و اصول اخلاقی، ترکیب بندی و سایر موارد را مورد توجه قرار داد. ویژگی هایی که فتوژورنالیسم را از دیگر شاخه های عکاسی متمایز می سازد، استفاده از فرمت خام (RAW) می باشد که این فرمت نسبت به عکس هایی که با فرمت jpeg گرفته می شوند؛ انعطاف پذیرتر بوده و سایر عواملی که می تواند در عکاسی خبری موثر باشد است و شناخت آنها برای عکاسی کردن در این حوزه ضروری می باشد.
آموزشگاه جهانگیر با بهره گیری از دانش عکاسی اساتید خود و تلفیق آن با اطلاعات و ضرورت هایی که باید در روزنامه نگاری رعایت شوند، تلاش می کند تا دوره عکاسی خبری خود را پربار به هنرجویان خود عرضه نماید.

ورود به سایت استودیو عکاسی جهانگیر
jpic.ir