آموزشگاه عکاسی جهانگیر | کلاس آموزش عکاسی

همه خوش عکس اند

عکاسی تبلیغات

در قرن حاضر جهان عاری از تبلیغ، جهانی برهنه است. جهانی است که کامل نیست و جای خالی تبلیغات به وضوح در آن مشاهده خواهد شد. تبلیغات بدون عکس نیز ناقص است.
در عموم عکس های تبلیغاتی دو گونه خاص و اساسی وجود دارد:
نخست این که در بازار از یک محصول خاص تعداد متعددی با برندهای گوناگون موجود است که این امر، نمایش تفاوت در آن محصول خاص با دیگر محصولات مشابه آن را سخت تر میکند.
دومین شکل در محصولاتی رخ می دهد که ذاتاً غیر قابل عکاسی اند: برای مثال شما چقدر می توانید درباره یک کارت اعتباری صحبت کنید؟!
در مورد تبلیغات محصولاتی که در بازار فراوانند، وظیفه عکاس تبلیغات کنکاش و یافتن ویژگی بارز و منحصر به فرد محصول مورد نظر است که آن را از دیگر رقیبانش متمایز می نماید. راه دیگر در این زمینه و در اغلب موارد که محصولات دارای ویژگی های یکسانند این است که عکاس به جای تمرکز بر سوژه، بر چیدمان و محیط اطراف محصول تمرکز کند. لازم به توضیح است که این نکته بدان معنا نیست که سوژه (محصول) در میان انبوهی اشیای خارجی گم شود بلکه بایستی نوردهی به گونه ای انجام پذیرد که محصول مورد نظر در میان تمامی اشیا دیگر نمایان تر باشد.
تصاویر تبلیغاتی می باید حس همذات پنداری را در مخاطب برانگیزاند. بدین معنا که تصویر بایستی به قسمتی از زندگی مخاطب تبدیل شود.
این موارد و بسیاری نکات دیگر تنها زیر نظر اساتید مجرب و در اصطلاح استخوان خرد کرده در زمینه تبلیغات و عکاسی تبلیغاتی حاصل خواهد شد.
آموزشگاه جهانگیر برای حرفه ای شدن شما عزیزان در زمینه عکاسی تبلیغاتی و زیر و بم های این رشته بهترین و مهیاترین شرایط را فراهم نموده است: چون موفقیت شما عزیزان را موفقیت خود میداند.

ورود به سایت استودیو عکاسی جهانگیر
jpic.ir