آموزشگاه عکاسی جهانگیر | کلاس آموزش عکاسی

همه خوش عکس اند

عکاسی پرتره

عکاسی پرتره به عکس تمام قد، نیم تنه و یا چهره نگاری اطلاق میشود.

عکاسی پرتره بر خلاف عکاسی پرسنلی که تاثیر بر روی ظاهر فرد دارد پا را فراتر نهاده و قصد دارد تا تمام و یا بخشی از شخصیت آن عزیز را در عکس نمود پیدا کند.
مدرس عکاسی پرتره آموزشگاه جهانگیر با تجربه سی ساله در پرتره نگاری چه در فضای آتلیه، چه در فضای خارجی این مبحث را به صورت علمی و پژوهشی تدریس می کند.
تجربه فراوان مدرس عکاسی ما توانسته فراتر از انتظار هنرجو و سرفصل های آموزشی دانشگاه ها ،هنرجو را به هدف نهایی خود نزدیک تر نماید.
در دوره های آموزشی عکاسی پرتره، هنرجو با فراگیری اصول علمی نورپردازی، نورسنجی، شناخت ابزار نورپردازی، فرم شناسی، چهره شناسی، شناخت شخصیت، نقش چشم ها در پرتره، نقش و کاربرد طراحی، کمپوزسیون، شناخت رنگ، گریم، شناخت آناتومی چهره، رابطه چهره با محیط و فرم های موجود و از همه مهم تر رابطه و تاثیر گفتمان با سوژه (تا به حال وهوای درونی سوژه نزدیکتر شود) می آموزد تا چگونه بهترین حالت برای عکاسی از سوژه خود را برگزیند.
کلاس عکاسی پرتره آموزشگاه جهانگیر بیشتر به طور عملی اداره می گردد و هنرجو در پایان این دوره قادر است از هر شخص، بهترین عکس ممکن را تهیه کند. چون شعار همیشگی آموزشگاه این است: همه خوش عکس اند... !

ورود به سایت استودیو عکاسی جهانگیر
jpic.ir