آموزشگاه عکاسی جهانگیر | کلاس آموزش عکاسی

همه خوش عکس اند

تدوین (میکس و مونتاژ)

تصاویری که از تکّه ­های معطّرِ لحظه ­های گردش، جشن تولّد، مراسم ازدواج و غیره را با دوربین ضبط شده اند را «راش» می­ گویند که فضای زیادی از کشویِ میزکار و هارد کامپیوتر را اشغال کرده است. چگونه باید جدایی بین آن همه نماها را به هم پیوند داد؟

آیا م­ی شود خاطره­ هفته پیش که پسرم سیبِ کالی را نخورده به جوی آب پرتاب کرد، به سُرسُره بازی بچّه ها روی برف، در زمستانِ سال گذشته برش (کات) زد؟

فراگیری فنّ تدوین (میکس و مونتاژ) می تواند تفریح سالم و شغل پر درآمدی نیز باشد.

آری، شهر، شهرِفرنگه و قشنگیِ آن دراین است­ که همه اجزاء، در جای خود قرارداده شده ­اند. هماهنگیِ تصویر، صدا و موسیقی را در آموزشگاه جهانگیر با اساتید فن فرا بگیرید.

ورود به سایت استودیو عکاسی جهانگیر
jpic.ir