آموزشگاه عکاسی جهانگیر | کلاس آموزش عکاسی

همه خوش عکس اند

تصویربرداری

تصاویر متحرّک بسیاری از جشن ها و مراسم به­دل ما نمی­نشیند. با این همه بسیاری تصور می­ کنند تصویربرداری از یک موضوع با یک دوربین ساده و حتّی تلفن همراه از هرکسی برمی ­آید؛ به راستی چرا در تصاویری که حاصل کار اهل فنّ است خبری از لرزش تصویر، غیرطبیعی بودن رنگ، ناهماهنگیِ نورِ صحنه، اِشکال در ترکیب بندی و غیره نیست؟

یک معلّم، پزشک، مهندس، وکیل، فروشنده، زن خانه دار، دانشجو و غیره ، همه و همه می­توانند با عناصر زیبا شناسیِ تصویر و ابزار آن آشنا شوند.

می ­توان طبیعت دلکش، جشن تولّد و لحظات بیادماندنی زندگی را حتّی به عنوان یک تفریح لذّت بخش دلچسب ­تر کرد و یا می ­توان تصویربرداری را به عنوان یک حرفه برگزید.

آموزشگاه جهانگیر مفتخراست شما را با هنرناب سینما و تصویربرداری آشنا نماید.

ورود به سایت استودیو عکاسی جهانگیر
jpic.ir