آموزشگاه عکاسی جهانگیر | کلاس آموزش عکاسی

همه خوش عکس اند

طراحی آلبوم دیجیتال

طراحی آلبوم دیجیتال با فراگیر شدن و رونق عکاسی دیجیتال مطرح شد. امروزه عکاسان مجموعه ای از عکس ها به ویژه عکس های عروس و داماد را با نرم افزارهای گوناگون طراحی نموده و پس از چاپ تصاویر با کیفیت بالا آن ها را به دست اساتید صحافی می سپارند. مجموعه صحافی شده عکس ها را در اصطلاح آلبوم دیجیتال می نامند. این امر علاوه بر عکس های عروس و داماد، شامل عکس های خانوادگی، عکس های شرکتی و ... نیز می باشد.
در حال حاضر در این بخش از عکاسی دیجیتال متقاضی فراوانی وجود دارد که این امر خود باعث رونق بازار این بخش شده است؛ تا آن جا که طراحی آلبوم دیجیتال خود به عنوان رشته ای مستقل مطرح گشته و جای خود در میان مردم باز نموده است. باید اذعان داشت که طراحی عکس ها و هماهنگ سازی آنها کار تخصصی طراحان گرافیک است. هنری که خود دارای ظرافت های ویژه و خاصی است که نیاز به مهارت و آموزش دارد.
دراین راستا آموزشگاه جهانگیر به علت نبود منابع مکتوب به زبان فارسی که خود عامل بسیار مهمی در جلوگیری از رشد هرچه بیشتر این رشته شده است. اقدام به برگزاری کلاس های ویژه طراحی آلبوم دیجیتال نموده تا به صورت علمی و با دیدی زیباشناسانه، این هنر و فن را به هنرجویان مشتاق ارائه نماید.
استفاده از فایل های آماده و تکراری آفت این رشته است که آموزشگاه جهانگیر با پرورش هنرجویان با ایده های ناب و منحصر به فرد، سعی در بر چیدن سنت ناخجسته استفاده از فایل های آماده دارد. باشد تا قدمی هرچند کوچک دراین زمینه برداشته شده و پله ای برای حرکتهای دیگر و جنبشهای فراگیرتر باشد.

ورود به سایت استودیو عکاسی جهانگیر
jpic.ir