آموزشگاه عکاسی جهانگیر | کلاس آموزش عکاسی

همه خوش عکس اند

گریم

گریم هنری است که بر پایه تکنیک استوار است. هنرهای نقاشی، مجسمه سازی و آرایش در به عمل رساندن گریمی خوب دخیل اند. هدف از این هنر ایجاد شخصیتی جدید برای سوژه و یا تغییر حالت در پرتره اوست.
نکته قابل توجه این است که تنها داشتن اعضای زیبا کافی نیست، به تعبیر دیگر عضوهای زیبا به تنهایی زیبایی را نشان نمی دهد بلکه در ترکیب با یکدیگرند که زیبایی را به نمایش می گذراند. برای مثال اگر فاصله دو چشم زیبا از هم کم یا زیاد باشد بی شک صاحب این چهره از زیبایی چشمانش بهره کافی نبرده است.
مدرس آموزشگاه جهانگیر با تسلط کامل بر گریم چهره و با پشتوانه سال ها تدریس طراحی و نقاشی برای نخستین بار گریم روی چهره را با نرم افزار فتوشاپ روی عکس اجرا نموده و به طور علمی و عملی به آموزش این هنر فن همت گمارده است.
گریم چهره با نرم افزار فتوشاپ، اغلب بهتر از گریم چهره قبل از عمل عکس برداری است. ضمناً هنرجو در پایان دوره آموزشی قادر است چهره خود را نیز گریم نماید. از مزایای دیگر گریم با نرم افزار فتوشاپ، عکاسی مجالس عروسی و جشن هاست. بسیار اتفاق می افتد که عروس و داماد از گریم شب عروسی خود ناراضی اند و جمله، ای کاش صورتم دراین شب بهتر بود، را زمزمه می کنند! دراین زمان شما با مهارت، چیره دستی و تسلط بر نرم افزار فتوشاپ و اصول گریم می توانید آرزوی این عزیزان را به حقیقت برسانید.

ورود به سایت استودیو عکاسی جهانگیر
jpic.ir