آموزشگاه عکاسی جهانگیر | کلاس آموزش عکاسی

همه خوش عکس اند

فتوشاپ

فتوشاپ، سلطان برنامه های گرافیکی

مباحث کتاب های فتوشاپ، بیشتر اطلاعات عمومی بوده و امکان دارد هنرمند تا سال ها با آن درگیر نشود. تجربه ثابت کرده فراگیری فتوشاپ در کنار ذوق و سلیقه بیش از تئوری های موجود در کتاب ها مفید است.
برای رسیدن به این مقصود و درک صحیح ، از طریق معلم آگاه مناسب تر خواهد بود. تنوع در جعبه ابزار فتوشاپ، همانند یک دریای بی انتها، عمیق و گسترده می باشد. برای غرق نشدن در اعماق جذاب آن می بایست، جعبه همچون صدفش را، آگاهانه باز نمود و دُرّ ناب را از درونش صید کرد!
آثار به جا مانده از تمدن بشر بخصوص در مورد خانم ها گواهی می دهد، چهره ی بی نهایت زیبا، باز هم محتاج آرایش است. در عکاسی، شناخت صحیح رتوش چهره و گریم، لازمه خوش عکس شدن است. چرا که شاید فردِ عکاس به دلیل عدم تسلط به هنر رتوش طبیعی، لزومی به دستکاری چهره نبیند، امّا عکس به رتوش نیازمند است !
آموزشگاه جهانگیر در روش تدریس خود صرفاً به آموزش نرم افزار فتوشاپ بسنده نمی کند، چون معتقد است این نرم افزار را بدون کلاس و معلّم نیز می توان آموخت.
اما آنچه که در نزد اساتید آموزشگاه جهانگیر اهمیت دارد تسلط به خود مبحث رتوش و گریم، مبانی گرافیک و طراحی آلبوم دیجیتال می باشد، که می توان با نرم افزار فتوشاپ آنرا اجرا نمود؛ آن وقت تصویری بی روح نخواهیم داشت.

ورود به سایت استودیو عکاسی جهانگیر
jpic.ir